Castros no val de Santa Lucía

Os castros que podemos atopar no val de Santa Lucía son o de Angrois, Vixoi e o do Croto da Susana. Os tres lugares son restos da Época do Ferro e posiblemente foran romanizados. Presúmese tamén que viviu xente neles ata a Idade Media.