Muíños  do val de Santa Lucía

Camiñar pola beira do río Santa Lucía permite descubrir unha gran cantidade de pequenos tesouros difíciles de contar. Por exemplo, ao longo do fragmento do río dentro do concello de Santiago de Compostela, rexistráronse 34 muíños próximos á canle, todos eles privados aínda que antigamente alugábanse.